Upptäcksresande i havets tjänst
Jean-Michel Cousteau var sju år när pappa Jaques puttade honom över bord första gången. På ryggen bar han den just uppfunna dykapparaten. Markus Nordin, redaktionen

Berättelser om havet
På bara några årtionden har bilden av havet förändrats. För inte så länge sedan betraktades världshaven som en främmande värld. Susanna Lidström, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och historia, KTH

Framtidens fiske
Går fisket i Östersjön mot ökad hållbarhet? Det historiska perspektivet ger insikter om hur snabbt och oväntat förändringar kan ske. Jonas Hentati Sundberg, Institutionen för akvatiska resurser, SLU

Rovvattenloppan
Rovvattenloppan har spridit sig till stora delar av Östersjön. Men spridningen norrut har mattats av eller till och med upphört. Owen Rowe och Sonia Brugel, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Kiselalger i Antarktis
Följ med till Carlinibasen för att se hur klimat-förändringar påverkar det mikroskopiska ekosystemet på grunda havsbottnar. Angela Wulff och Anders Torstensson, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Skydda livsmiljöer
För att bevara arter måste vi skydda deras livsmiljöer. Men miljöer som är livsviktiga för många arter är också attraktiva för människor. Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Skärgården naturligt filter
De kustnära havsområdena spelar stor roll som filter för näring från land, och de kan därmed minska övergödnings-effekten i öppet hav. Elin Almroth-Rosell och Moa Edman, Forskning och utveckling, oceanografi, SMHI

Mäta gifter på båtskrov
Är färgen på ditt båtskrov giftigt? Finns det risk för din hälsa eller för miljön? Med vår nyutvecklade mätmetod kan frågorna besvaras snabbt och enkelt. Britta Eklund, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, Erik Ytreberg, Sjöfart och marin teknik, Chalmers tekniska högskola

Art i fokus: virvelkraken
Den stora och vackert marmorerade virvelkraken, Eledone cirrhosa, är en av Sveriges tre arter av åttaarmade bläckfiskar. Den lever ganska djupt och träffas endast sällsynt på av dykare. Helen Sköld, Havets Hus och Göteborgs universitet