LÄS HELA NUMRET

 

Krönika: Miljöministern

Ta del av hur miljöminister Karolina Skog ser på framtiden för våra svenska havsområden och vad som behöver göras för att komma tillrätta med miljöproblemen.

Vitaminbrist i havet

Brist på vitamin B1, tiamin, ligger bakom både laxyngelsjukdomen M74 och den omtalade fågeldöden i våra skärgårdar. Studier visar nu att tiaminbristen drabbat betydligt fler arter i havet. Frågan är fortfarande varför? Tomas Hansson och Lennart Balk, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet

Rovfisk mot övergödning

Rovfisk som abborre, gädda och torsk kan påverka hela kustekosystemet. Avsaknad av rovfisk i ett område kan ha lika stor effekt på mängden trådalger som övergödning. Örjan Östman och Ulf Bergström, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Ett rättssystem för Östersjön

Orsakerna till Östersjöns miljöproblem är många och olikartade. Dessutom är nio länder inblandade i problemen. Hur kan lag och rätt bidra till att god ekologisk status uppnås? Brita Bohman, Institutionen för rättsvetenskaper, Åbo Akademi

Cyanobakteriernas roll

Sommarens blomningar av cyanobakterier förknippas ofta med ogästvänliga badvatten. Men de bidrar också med livsnödvändigt kväve till Östersjön. Malin Olofsson och Helle Ploug, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Kvicksilver i fisk

Kvicksilver kan komma att öka i kustnära fisk. Varmare klimat väntas leda till ökad nederbörd och mer vatten rinner då ut från land och vattendrag till havet. Erik Björn och Sofi Jonsson, Kemiska institutionen, Umeå universitet

Vitmärlans syn

Mycket är bekant när det gäller ekologin hos Östersjöns vanligaste bottendjur, men få känner till hur synförmågan bidrar till deras beteende. Magnus Lindström, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet och Philipp Lehmann, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Bomber och granater

Efter andra världskriget dumpades flera hundratusen ton stridsmedel i våra hav. Nu rostar behållarna och gifterna läcker ut i havsmiljön. Ny forskning ska visa hur man bäst tar hand om arvet från ett världskrig. Ida-Maja Hassellöv, Chalmers tekniska högskola och Ulf Olsson, Sjöfartsverket

Art i fokus: Ejder

Ejdern är en av våra mest välkända sjöfåglar. Ankomsten av skärgårdens flaggskeppsfågel, med hoande gudingar och skrockande ådor, är ett mycket välkommet vårtecken längs våra kuster.  Kim Jaatinen, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet