LÄS HELA NUMRET SOM PDF

 

Båtlivets miljöpåverkan går att begränsa

Fritidsbåtar påverkar naturen under ytan. Men behöver det innebära en konflikt mellan båtlivet och en god havsmiljö?

Joakim Hansen och Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum

 

Marin påväxt: Ett problem som väcker känslor

Vad ska vi bottenmåla våra fritidsbåtar med i framtiden? Åsikterna går isär, och när allt fler vill fasa ut de traditionella kopparfärgerna så ställs frågan på sin spets: Ska vi acceptera några gifter över huvud taget?

Per Adolfsson, redaktionen

 

Dioxindetektiver spårar källorna

Inte med förstoringsglas, men väl med analysinstrument och modeller spårar dioxindetektiverna var dioxinerna i strömmingen kommer från. Källorna lämnar ifrån sig fingeravtryck i form av specifika mönster i blandningen av dioxiner.

Karin Wiberg, institutionen för vatten och miljö, SLU, och Sarah Josefsson, avdelningen för samhällsplanering, SGU

 

Hushåll, avlopp och svårfångade kemikalier

Läkemedelsrester och hushållskemikalier påträffas nästan överallt i våra hav. För att bli av med hushållens svårnedbrytbara utsläpp krävs nya lösningar och ny teknik i våra reningsverk.

Mats Tysklind och Jerker Fick, Kemiska institutionen, Umeå universitet

 

Bubbelrev - Oaser i Kattegatts undervattenslandskap

Förra sommaren upptäcktes ett antal tidigare okända bubbelrev i Kattegatt. Det handlar om komplicerade kalkstrukturer som verkar spela en viktig roll för den biologiska mångfalden. 

Tomas Lundälv, tidigare chef för Centrum för undervattensdokumentation vid Lovéncentret Tjärnö vid Göteborgs universitet

 

Förvaltare och forskare kan rädda Östersjöarters dna

För att säkra den genetiska mångfalden i Östersjön måste forskare och förvaltare samarbeta, och den kunskap som finns behöver göras tillgänglig på webben. Det konstaterar ett tvärvetenskapligt forskarteam som har studerat frågan.

Mari Edman och Linda Laikre, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

 

Skrubbskädda stjäl torskens middag

På Östersjöns botten lever torsk och skrubbskädda, två fiskarter som är viktiga både för ekosystemet och för fisket. Ökad konkurrens kan ha bidragit till att torsken blivit mycket magrare på senare tid.

Michele Casini och Alessandro Orio, Institutionen för akvatiska resurser, SLU

 

Gullmaranemon- en skir varelse på branta väggar

Gullmarsfjordens karaktärsart är en vacker anemon som inte liknar någon annan. Den hittas på branta bergväggar längs Bohuskusten, oftast med utslagen tentakelkrona och tillsammans med påfågelmaskar och sjöpungar.

Helen Sköld, redaktionen

 

Krönika: Sju famn!

"Sju famn, du lägger dig på sju famn", sa morfar till mig när vi metade makrill. Sju famn var standard. Sju år och sju famnar halade jag ut och sen satt vi där tysta och suggestivt vaggade av Gullmarsfjordens vågor i närheten av Rödberget. 

Rikard Vakili, Nobelkonstnär