Livet i havet presenterar hundratals havsarter med utbredningskarta och bilder. Du kan också se i vilken miljö arten trivs. Sedan kan du läsa vidare om just den miljön, till exempel tångbevuxna klippstränder, syrefria djupa mjukbottnar eller det öppna fria vattnet. Det finns även faktasidor om Östersjön och möjlighet att favoritmarkera arter som du sett eller vill leta extra mycket efter i sommar.


Livet i havet gör det enkelt att ta reda på vilka vackra snäckor, alger eller småfiskar du ser från strandkanten. Foto: Robert Kautsky/Azote.
 

- Först och främst har vi omvandlat vår omtyckta tryckta fälthandbok, Växter och djur i Östersjön, till en webbsida. Och nu har vi alltså även anpassat denna webbsida så att den fungerar bra i folks smarta telefoner, säger Ulrika Brenner vid Östersjöcentrum, projektledare för Livet i havet.

Ålnate är vanlig på grund mjukbotten i Östersjön. Läs mer på Livet i havet! Foto: Joakim Hansen.

Enkelt att hitta kunskap om havet

I och med att fälthandboken fungerar i mobiler kan den användas på sjön eller från strandkanten. 

- Vi vill att folk ska lära sig mer om Östersjön, och är stolta att visa upp allt det vackra och viktiga under ytan! Det är sådant som oftast inte syns i medias bevakning av Östersjöfrågorna. Vi tror att genom att göra det enkelt att hitta mer kunskap så kan fler känna ett engagemang för havet och även vilja skydda det, säger Ulrika Brenner.

Baserad på forskning och samverkan

Kantnålsfiskar är släkt med sjöhästar. Läs mer på Livet i havet! Foto: Joakim Hansen.

Redaktionen för appen och satsningen Livet i havet, är uppdelad på tre lärosäten; Umeå marina forskningscentrum, Göteborgs universitet och Stockholms univeristets Östersjöcentrum. Informationen baseras på kunskap från forskare från Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, SLU, Naturhistoriska riksmuseet och Södertörns högskola. De har bidragit med sin tid och sitt kunnande inom såväl urval och textförfattande som faktagranskning.