Från mitten på 1900-talet och till nu har mängden kemikalier i samhället fullkomligt exploderat. Vi har utvecklat dem för olika syften, och de tjänar ofta sitt syfte och hjälper oss att upprätthålla vår livsföring.
Men medaljen har en tydlig baksida. Många ämnen är giftiga, svårnedbrytbara och sprids till stora områden långt från utsläppskällan. De tas upp i organismer och anrikas i födoväven. Några av de mest kända miljögifterna har orsakat stor skada på djur högt upp i näringsväven. De har potential att orsaka skada även på oss människor.

Miljögifter transporteras med vatten och luft från land till hav, och de största problemen med miljögifter i ekosystemen hittar vi i havet. Där kan de lagras i sediment eller spridas till andra havsområden. Innanhavet Östersjön är extra känsligt för miljögifter, eftersom vattenomsättningen är långsam och många organismer redan lever under salthaltsstress.

För att åtgärda miljögiftsproblemen krävs samarbete mellan länder och en ändamålsenlig och effektiv lagstiftning. Det finns idag en mängd överenskommelser mellan länder gällande miljögifter, och även många exempel på effektiva åtgärder som gjort att miljögiftshalter har minskat. Men mycket kvarstår att göra, och problemen blir alltmer komplicerade och svåra att åtgärda.

I en ny rapport tecknar Östersjöcentrum historien om miljögifterna i Östersjön.

 

Läs och ladda ner hela rapporten här (pdf):

Östersjöcentrums rapport 1/2019: Miljögifter i Östersjön – en exposé (1220 Kb)  

Vill du ha ett tryckt exemplar?

Maila ostersjocentrum@su.se