Rapporten gavs från början ut av Naturvårdsverket i samarbete med Sveriges tre marina forskningscentrum. Efter 2009 gavs den ut av Havsmiljöinstitutet i samarbete med Naturvårdsverket, och sedan 2011 på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Enhetens bidrag

Östersjöcentrum, det vill säga före detta SMF, har varit delaktig i produktionen av Havet-rapporten från första början, med Havet 2007. Då var den ett samarbete mellan de dåvarande marina forskningscentrumen vid universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg och Naturvårdsverket. Både informatörer och miljöanalytiker deltog i arbetet med produktionen.

Sedan Havet 2009 har Havsmiljöinstitutets enheter, med både informatörer och miljöanalytiker, aktivt deltagit i produktionen. Från och med Havet 2011 har endast enhetens miljöanalytiker deltagit.