Rapporter där vi medverkar

Collage Emma

Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön

Östersjöländerna samarbetar för att begränsa utsläppen av farliga ämnen till havet. Många åtgärder och förbud har också minskat halterna av vissa gifter i Östersjön, men i flera fall är nivåerna fortfarande höga.

sjömat hmi rapport

Miljömärkt fisk stoppar inte svenskt överfiske

Undrar du om det du köper i fiskdisken spelar roll för havet? I en ny rapport sammanfattar några experter hur svensk konsumtion av sjömat påverkar havet kring Sverige. Se fiskforskaren Henrik Svedäng berätta om rapporten i vår film.

Rapportens omslag

Erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning

Målkonflikter och kortsiktighet har varit två tydliga hinder för att införa ekosystembaserad förvaltning i praktiken. De slutsatserna drar forskare i en ny rapport som samlar forskning och erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning i Sverige.

En näring i nationens tjänst

En näring i nationens tjänst

Fiskets historia är förmodligen lika lång som människans egen, om än inte lika väl utforskad. I en ny rapport från Havsmiljöinstitutet, författad av Henrik Svedäng och Lars Ask, får läsaren följa med på en spännande genomgång av fiskets och fiskeriförvaltningens framväxt i Sverige.

Ekosystembaserad förvaltning – rapport från Havsmiljöinstitutet

Ekosystembaserad förvaltning som metod

En ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. I en ny rapport från Havsmiljöinstitutet diskuteras ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband.

Havsmiljöinstitutets båtrapport

Så påverkar fritidsbåtarna miljön

I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.

Trålfartyg.

Bottentrålning har stor påverkan på ekosystemen

Bottentrålning minskar den biologiska mångfalden och hotar livsmiljöer i svenska hav. Det visar en ny kunskapsöversikt från Havsmiljöinstitutet.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum