En bild på rapportens framsida

Det visar en ny analys från Stockholms universitet som publiceras i rapporten Svealandskusten 2020. Det här är viktig kunskap för att ha realistiska förväntningar då man genomför åtgärder mot övergödning. 

Omfattande undersökningar

I rapporten redovisas också förbundets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten som genomförs av experter från Stockholms universitet. Det är extra intressant i år när man gjort en ny officiell statusklassning enligt vattendirektivet. Här finns också en artikel om Himmerfjärdsverket, där en förstudie för rening av läkemedelsrester genomförts. 

Kunskap från andra aktörer

Flera andra artiklar finns i rapporten. Förbundets arbete med att kartlägga och underlätta tömning av toalettavfall för fritidsbåtsägarna i regionen presenteras. Stockholms stad beskriver en ny anpassad metod av fosforfällning som utförts i Brunnsviken för att minska övergödningen. Håll Sverige Rent berättar om hur de arbetar för att stoppa skräpet i skärgården, och länsstyrelsen i Stockholm presenterar Sveriges största marina naturreservat – Svenska Högarna. 

Om rapporten

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet i en långsiktig och ömsesidig samverkan.