Det framgår av rapporten Svealandskusten 2015 som sammanfattar miljötillståndet i Svealands kustvatten. Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, vars undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Omfattande undersökningar

Förbundets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten redovisas utförligt i detaljerade kartor, texter och statusbedömningar. Sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i flera av resultaten. En stor artikel om blomningen och dess orsaker och konsekvenser ger tillsammans med fakta, figurer och satellitbilder en god bild av skeendet.

Fylligt om miljötillståndet längs kusten

Reningsverkens avgörande betydelse för skärgårdens miljö blir tydlig i en artikel där Stockholms avloppshistoria från 1500-talet och fram till nu tecknas. Den följs av en gemensam medlemspresentation med mer modernt fokus från regionens fyra stora VA-aktörer. De tre länen presenterar sin samlade regionala miljöövervakning i en gemensam översikt. Från Stockholmsregionen rapporteras om miljögifter i både abborre och sediment. SLU skriver att åtgärder inom jordbruket verkligen ger effekt på lång sikt, och så får vi veta mer om de minskande bestånden hos ejder och alfågel.

Om rapporten

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Rapporten innehåller resultat från de undersökningar som görs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom artiklar från andra aktörer i regionen.