Bild på rapporten Svealandskusten 2018

Forskningen är ett resultat av Stockholms universitets långsiktiga samverkan med Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Centralt för denna analys har varit en grundlig utvärdering av miljödata, främst från de stora reningsverken som drivs av Stockholm Vatten och Avfall och Käppalaförbundet. Det finns att läsa i rapporten Svealandskusten 2018.

Forskning som används

Resultatet bådar gott för framtiden då Henriksdal nu investerar i ny avloppsreningsteknik. Teknik som också förbereder för mer avancerade rening av läkemedel och miljögifter. Vad sådan rening skulle ha för betydelse på Östersjöskala framgår i en annan artikel som baseras på forskning.  

Forskare från Stockholms universitet berättar också om blåstången som utgör en viktig livsmiljö för många andra djur och växter. Liksom om hur de värdefulla sjögräsängarna i skärgårdens grunda vikar kan skyddas från fritidsbåtars negativa inverkan. I Svealand driver länsstyrelserna tillsammans med forskare projektet ReFisk som syftar till att ta reda på om fredningsområden för fisk är ett bra sätt att skapa ett hållbart fiskbestånd. Målet är ett väl regionalt förankrat förslag till bättre fiskeregler. 

Om rapporten

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.