Mötesdeltagare vid Bergs gård, Trosa kommun
Fr.v. Sandra Karlsson (Trosa arbetarekommun), Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister), Tina Elfwing, Christoph Humborg och Gun Rudquist (Östersjöcentrum), Magnus och Frida Jonsson (Bergs gård).
 

Sven-Erik Bucht, som just nu genomför en turné bland Sveriges landsbygdskommuner, besökte under onsdagen Trosa och det ekologiska lantbruket Bergs gård för att diskutera areella näringar och miljötillståndet i Östersjön. Ett av ministerns önskemål vid besöket var dessutom att få stifta närmre bekantskap med verksamheten som bedrivs vid Askölaboratoriet i Trosa skärgård.

60-årig kunskap om havets hälsa 

Tack vare Askölaboratoriet har forskare och studenter från hela landet, och Östersjöregionen sedan nästan 60 år tillbaka kunnat studera olika miljöfrågor och starta miljöövervakningsprogram för att följa havets tillstånd över lång tid. Östersjöcentrums Tina Elfwing, Christoph Humborg och Gun Rudquist gav landsbygdsministern en djupare inblick i Askölaboratoriets olika delar och hur denna nationella forskningsresurs används idag. 

Forskningens önskemål om åtgärder för en förbättrad miljö

Då näringsfrågor som fiske och jordbruk ligger på ministerns bord diskuterade man även nuvarande utmaningar och prioriterade åtgärdsförslag för att uppnå ett hållbart fiske och minska övergödningen i Östersjön. Landsbygdsministern var mycket intresserad och fick med sig huvudbudskapet att det sakta går åt rätt håll för Östersjön. Men dagens pågående åtgärdsarbete på land måste som minst fortsätta, men allra helst öka takten.

Vill du veta mer om:

Askölaboratoriet?
Vilka åtgärder vi föreslår inom fiskefrågor?
Vilka åtgärder vi föreslår inom övergödningsarbetet?