För att hålla koll på förändringar i havsmiljön utförs regelbundna provtagningar i havet. Ett område som undersöks är livet i vattenmassan, till exempel mikroalger, djurplankton och cyanobakterier. Man mäter även syrekoncentrationer, salthalt, vattnets näringsinnehåll och temperatur för att få bra koll på havets miljöförhålladen och följa upp hur de förändras över tid.

Avsnitt med planktonfokus


För att undersöka plankton närmare krävs en lupp eller mikroskop

I mars var SVTs barn och ungdomsprogram Hjärnkontoret på Askölaboratoriet för att vara med under en av miljöövervakningens provtagningar. De fick mycket information eftersom Jakob Walve, forskare och en av Sveriges experter på havsmiljöövervakning, var med.

- Förutom att förklara varför det är vikigt att undersöka och följa upp havsmiljön, berättade jag en hel del om hur plankton fungerar och deras roll för livet på vår planet, säger Jakob. Eftersom det har utförts undersökningar i Askös närområden i över 40 år så var det såklart roligt att tv-teamet ville komma ut och filma på plats!

Programmet sändes 15 april klockan 18:45 i Barnkanalen.

Mer information