Experimentboj för att syresätta syrefattigt bottenvatten med ytvatten som pumpas ned. Foto: Gunnar Aneer/Azote
Experimentboj för att syresätta syrefattigt bottenvatten med ytvatten som pumpas ned. Foto: Gunnar Aneer/Azote

I en debattartikel i Svenska Dagbladet häromdagen argumenterade några forskare och innovatörer för att övergödningen i Östersjön borde bekämpas genom åtgärder till havs istället för att fokusera på att minska tillförseln från land.

De hävdar att befintliga åtgärder för att minska övergödningen, med fokus på minskad tillförsel från land, har misslyckats och att problemet är den stora interna källan av fosfor i Östersjön. De föreslår att man istället använder metoder där man antingen avlägsnar näringsämnet fosfor med muddring eller binder det till havsbotten genom att syresätta havsbotten med hjälp av pumpar eller använder kemisk fällning.

Målmedvetet arbete krävs

Idag svarar ett stort antal namnkunniga Östersjöforskare från Sverige, Finland och Danmark i samma tidning att det inte finns någon mirakelmedicin för Östersjön. Deras budskap är att för att minska mängden fosfor i Östersjön måste vi minska tillförseln. Detta görs redan genom avloppsrening och åtgärder för att minska näringsläckaget inom jordbruket. Det är beprövade åtgärder som visat sig vara effektiva och som dessutom leder till förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Problemet är att det tar lång tid innan vi ser några förbättringar i Östersjöns känsliga ekosystem. Det kräver ett målmedvetet arbete med ett längre tidsperspektiv.

Forskarna välkomnar en öppen diskussion om olika alternativ för att minska övergödningen och förbättra Östersjöns miljö, men på frågan om de havsbaserade åtgärderna kan utgöra ett fullgott alternativ till dagens landbaserade insatser så är svaret ett entydigt nej.


Författare:
Bo Gustafsson, Docent, Baltic Nest Institute, Östersjöcentrum, Stockholms universitet
Christoph Humborg, Professor, Östersjöcentrum, Stockholms universitet
Tina Elfwing, Fil. Dr., Föreståndare, Östersjöcentrum, Stockholms universitet
Erik Bonsdorff, Professor, Institutionen för biovetenskaper, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
Alf Norkko, Professor, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet
Jacob Carstensen, Professor, Baltic Nest Institute och Institutet för biovetenskaper, Aarhus universitet
Daniel Conley, Professor, Geologiska Institutionen, Lunds universitet
Lennart Gladh, Expert Övergödning/Östersjön, Världsnaturfonden WWF
Helén Andersson, Fil. Dr., Enhetschef Oceanografisk forskning, SMHI

 

Länkar till artiklarna:
Svenska Dagbladet debatt 27/8 2015 "Ny kunskap om övergödning ignoreras"

Svenska Dagbladet replik 1/9 2015 "Det finns ingen mirakelmedicin för Östersjön"

Svenska Dagbladet slutreplik 3/9 2015 "Fler sätt att minska övergödning bör övervägas"

Läs mer:
Rapport och filmer från Östersjöcentrums seminarium "Kan vi ge Östersjön konstgjord andning?"

Finska Hufvudstadsbladet, 1/9 2015:
Forskarna tvistar om rätt sätt att rädda havet (268 Kb)