Många allvarliga sjukdomar som ökar inom EU tros vara kopplade till hormonstörande ämnen. Enligt forskarna är det europeiska regelverket för hormonstörande kemikalier otillräckligt, och kommersiella intressen värderas högre än medborgarnas hälsa.

– Det måste göras gemensam sak av medlemsländerna i EU för att hitta sätt att minimera exponeringen för de kemikalier där samband kan finnas mellan störningar på hormonsystemen och negativa hälsoeffekter, säger Åke Bergman, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet. EU-kommissionen har redan finansierat forskning som i hög grad bidragit till resultat som styrker rimliga samband, men trots det fortfarande finns viss vetenskaplig osäkerhet. Den osäkerheten får dock inte försena lagstiftande åtgärder.

Läs mer i pressmeddelandet från Stockholms universitet