I det gemensamma forskningsprojektet ska Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum ta fram rekommendationer för hur Sveriges ekosystembaserade förvaltning (EBF) kan utvecklas. En sådan förvaltningsmetod tar hänsyn till naturvärden och hur ekosystemtjänster kan användas på ett hållbart, rättvist och långsiktigt sätt. Något som behövs för att uppnå de uppsatta målen i svensk havs- och vattenförvaltning.

Samverkan med nyckelaktörer inom svenskt och internationellt miljöarbete

Inledningsvis ska erfarenheter från det nuvarande arbetet med EBF vid svenska myndigheter och organisationer kartläggas. Även pågående processer kommer att analyseras. I detta ingår en överblick av ramverk och lagstiftning för att se vilka hinder som finns i förvaltningsprocessen idag. Projektet kommer också att samarbeta med internationella experter inom EBF för att hitta åtgärdsförslag som kan vara aktuella för svensk förvaltning. Förhoppningen är att kunna lyfta framgångsrika exempel och se vilka förutsättningar som krävs för att kunna förvalta vattenmiljön med en ekosystembaserad ansats.

Ska hjälpa myndigheter att uppnå miljömålen

Samarbetet, som finansieras av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, syftar till att ta fram tydliga rekommendationer för det pågående arbetet med att utveckla den svenska strategin för en ekosystembaserad havs-, vatten- och fiskeförvaltning.
 

Henrik Österblom (övre t.v.), Matilda Vadman (övre t.h.), Gustaf Almqvist (nedre t.v.) och Sofia Wikström (nedre t.h.)
 

I projektet Ekosystemansatsen - praktiska erfarenheter och nästa steg deltar bland annat Östersjöcentrums Sofia Wikström och Gustaf Almqvist under ledning av Henrik Österblom och Matilda Valman från Stockholm Resilience Centre.