Olika fiskar samlas ofta vid fiskodlingskassarna, för att äta rester, eller beta alger från näten, eller för att skydda sig från rovdjur. Bilden är tagen i Nha Trang, Vietnam. Foto: Nils Hedberg

Vilka djur, växter och alger finns under den tänkta odlingen och hur kommer de att påverkas? Vilka spridningseffekter kan vi förvänta oss? Kommer odlingen att släppa ut, ta upp eller omfördela näringsämnen? Hur kommer den förändrade näringstillgången att påverka ekosystemet?

Det här är några av de frågor som behöver tas i beaktande innan ny matproduktion placeras ute i havet, menar Nils Hedberg, som själv bland annat har undersökt vattenbrukets påverkan på korallreven i Sydostasien.

Räkodlingar placerade i mangroven och laxodlingar i fjordar är ett par exempel på matproduktion i havet där det finns stor risk för oönskad påverkan på ekosystemen, men även algodlingar och ostronodlingar kan ha negativa bieffekter.

Läs hela Nils Hedbergs artikel här. Hela det senaste numret av Havsutsikt hittar du här och där finns också information om hur du skaffar en gratis prenumeration på tidskriften.