Det är framför allt den stora vetenskapliga osäkerheten beträffande beståndets tillstånd som gör att WWF i år ger torsken från östra Östersjön gul ljus.

Det gula ljuset är en signal till konsumenter om att vara försiktiga och beakta att det finns osäkerhet kring fisket.

– Det östra beståndet utgörs i dagsläget främst av små individer, som är väldigt smala. De stora och lite äldre individerna är nästan borta, säger Gustaf Almqvist.

Ett påtryckningsverktyg

Att EU:s fiskeministrar dessutom beslutat om högre fiskekvoter för det östra beståndet än vad de vetenskapliga organen rekommenderar, är enligt Gustaf Almqvist ytterligare ett skäl till att iaktta försiktighet.

– Hur uppfattas en gul signal? I praktiken kanske det inte gör så stor skillnad. Men om man ser det här som ett påtryckningsverktyg är det en varningsflagga om att det här beståndet inte mår bra, eller att förvaltningen inte är bra, eller att någonting annat brister – och att man måste se över detta för att beståndet ska blir grönmarkerat, säger Gustaf Almqvist.

En art, flera färger

Årets fiskguide är den nionde i ordningen sedan starten 2002. Under årens lopp har listan blivit mer omfattande – och mer komplicerad. Enskilda arter kan ha flera färger samtidigt beroende på vilka bestånd det rör sig om, vilken fiskemetod som används och om fisket är miljöcertifierat eller inte.

Till exempel får Östersjötorsken i år grönt ljus om den är miljöcertifierad, medan övrig torsk från östra beståndet får gult ljus.

Beträffande Östersjöns västra bestånd ger WWF torsken olika färger beroende på fiskemetod. Trålfiskad torsk från det västra beståndet i Östersjön får fortsatt rött ljus, vilket innebär att konsumenter uppmanas att inte köpa den, medan garnfiskad torsk får gult ljus.

Sillen och skarpsillen i Östersjön får båda grönt ljus av WWF i år. Samtidigt är laxen fortsatt rödmarkerad, trots att bestånden haft en positiv utveckling under senare år.

– Beträffande laxen finns det fortfarande ett blandfiske, som framför allt är olyckligt för de svaga laxbestånden, säger Gustaf Almqvist

Nordhavsräkan fortsatt röd

Den stora nyheten i årets fiskguide var annars att Nordhavsräkan, inklusive bestånden längs Västkusten, blir kvar på den röda listan. Enligt WWF krävs en skärpt kontroll och förvaltning för att kunna stoppa dumpningen av småräkor.

Baltic Eyes fiskexpert Gustaf Almqvist kommenterar beslutet:

Fakta: WWF:s fiskguide
Världsnaturfondens fiskguide 2015 är uppdelad i arter eller bestånd som man bör undvika (rött), arter som är tveksamma att konsumera (gult) och arter som kan konsumeras utan problem (grönt). Alla arter som har en godkänd miljöcertifiering får automatiskt grönt ljus.