Karin Bodin, Konstfack.
Karin Bodin, Konstfack. 

Varför valde du att göra en utställning på det här ämnet?

- Jag ville använda både min passion för havet och min position som industridesigner för att göra skillnad, förklarar Karin. Jag har verktyg för att göra stora komplexa problem påtagliga för folk genom att skapa produkter och starta diskussioner om hur vi behandlar och ser på saker, i det här fallet havet och Östersjön.

 

 

Vad skulle du vilja att projektet leder till?

Havsglob med havet upphöjt. Hur kan design ändra vår attityd gentemot havet? Foto: Karin Bodin.
Havsglob med havet upphöjt. Hur kan design ändra vår attityd gentemot havet? Foto: Karin Bodin.

- Större insikter om hur Östersjön mår och hur man påverkar den i sin vardagliga kontakt med havet! Därför har jag använt mig av scenariot 'grunda vikar'. Det är där som vi människor ofta har en märkbar inverkan på den marina miljön. Det är också en plats som är känslig eftersom fisken behöver den för att bli stor och stark.

- Om jag går tillbaka till mig själv så tänker jag nog inte så mycket på vad det ger för effekter att köra in i en vik med en motorbåt, lägga nät eller muddra. Så det är viktigt att skapa den förståelsen och öppna upp för diskussion kring människans relation till och inverkan på havet. 

Vad gav kontakten med Östersjöcentrum?

- Ni har varit experterna på ämnet och jag har fått vara expert på formgivningen. Det har varit jätteintressant, jag gillar att jobba gränsöverskridande mellan olika discipliner, avslutar Karin.

'Fiskredskap' är redskap som på ett eller annat sätt gynnar fisken och miljön den lever i. 'Håv' kan förstärka lärandet genom nära kontakt mellan människa och marint liv. 'Spö' har ett specialutformat drag för att ge rovfisken bättre självförtroende och ett flöte för att förstärka den meditativa aktiviteten att meta. Foto: Karin Bodin. 


Mer information och kontakt


Intervju av Joakim Hansen, forskare, Östersjöcentrum