Leif
 

Leif var fartygsansvarig på Stockholms universitets marina forskningscentrum i många år, och skötte det arbetet med fast och kompetent hand. Han var också en flitig användare av Askölaboratoriets båtar, som han använde varje vecka under våren för provtagningar i Himmerfjärden. Efter ett långt arbetsliv såg han fram emot pensionen och att få mycket tid för andra intressen, inte minst med sin nya hund. Vi som var hans arbetskamrater och kollegor beklagar att den tiden blev alltför kort.