Labbanalyser av kemikalier i östersjöfisk.
Labbanalyser av kemikalier i östersjöfisk.

Forskarna har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från åren 2000–2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i östersjöfisk.

– Vi fann att det till stor del är redan välkända kemikalier som analyseras, om och om igen. De kemikalier som analyseras i östersjöfisk är dessutom till allra största del redan reglerade på något vis, genom exempelvis EU:s kemikalielagstiftning REACH, Stockholmskonventionen för långlivade substanser eller EU:s Vattendirektiv, säger Anna Sobek, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Analyser av kemikalier i miljön är kostsamma och tidskrävande, därför behöver man göra en prioritering av vilka kemikalier som ska analyseras.

Andelen okända ämnen som inte prioriteras i analyser är stor. Klicka nedan för större figur.
Andelen okända och oreglerade ämnen som inte prioriteras i miljöanalyser är stor. Klicka nedan för större figur.

– Vår studie visar att det finns en tendens att prioritera dessa kemikalier just för att de redan tidigare är analyserade och utgör en känd risk för miljö och människa. Trots att det finns goda argument för att samhället bör övervaka dessa kemikalier, innebär en sådan prioritering samtidigt att vi saknar viktig kunskap om nya toxiska kemikalier som finns i miljön, säger Anna Sobek.

Författare till studien ”The dilemma in prioritizing chemicals for environmental analysis: known versus unknown hazards” är Anna Sobek, Sofia Bejgarn, Christina Rudén och Magnus Breitholtz, alla forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES, Stockholms universitet.

Studien finns att läsa på Environmental Science: Processes & Impacts: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/EM/C6EM00163G#!divAbstract

För ytterligare information:
Anna Sobek, Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, tfn 08 674 72 30, mobil 0702-63 34 58, e-post anna.sobek@aces.su.se