Lena medalj
Foto: Roland Fredriksson/IT och Media, Stockholms universitet
 


Professor Anders Gustavsson, professor Lena Kautsky och tidigare generaldirektör Thomas Norell  fick Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band, instiftad 2010. Medaljen tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Motivering för professor Lena Kautsky

Lena Kautsky professor i marin ekologi
Foto: Robert Kautsky
 

Lena Kautsky, professor i marin ekologisk botanik, tilldelas Stockholms universitets medalj av 8:e storleken i band för hennes djupa engagemang i marin forskning och utbildning vid Stockholms universitet, i nationell samverkan kring havsmiljöfrågor och kunskapsförmedling till allmänhet och beslutsfattare. Hennes ledarskap för Stockholms universitets marina forskningscentrum och Askölaboratoriet har på ett avgörande sätt lagt grunden till Stockholms universitets nya Östersjöcentrum där hon nu verkar som senior advisor.

Medaljerna delades ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 27 september.

 

Ceremonin direktsändes och kan ses i efterhand på www.su.se/play. För att se medaljutdelningen spola 16 minuter in i klippet.