P-A Berglund, SRC och ITM, berättar for forskare på konferensen om sin studie från St. Karlsö utanför Gotland.

Årets vinnare är Natalia Barrientos, Stockholms universitet för sitt arbete med titeln "Southern Ocean paleoceanographic changes at the Eocene-Oligocene climate transition: a meridional deep-sea transect of the Kerguelen Plateau".

Vinnare av Lilla Dyrssenpriset för bästa Bachelor-arbete är i år Per-Arvid Berglund, Stockholms universitet för sitt arbete med titeln "Razorbill (Alca torda) breeding success decreases with laying date".

Vinnarna tog emot utmärkelsen och höll utmärkta presentationer av sina arbeten under Havsforskningkonferensen som hölls i Umeå 10-12 november.