Det nya toppmoderna fartyget ska vara klart om två år, och ersätta den över 40 år gamla R/V Aurelia. Hemmahamn blir förstås universitetets marina fältstation Askölaboratoriet i Södermanlands skärgård.

– Det nya fartyget kommer att göra stor skillnad i hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och även gynna samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, säger Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Teknik i toppklass gör att vi äntligen kan få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår.

Stockholms universitets nya fartyg kan byggas tack vare ett generöst bidrag från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Läs artiklarna i NyTeknik