Christoph Humborg

Vattnet i Finska viken har blivit renare, tack vare en rejäl minskning i tillförsel av både fosfor och kväve. En av anledningarna till förbättringen är ett uppgraderat reningsverk i St Petersburg.

- St Petersburg är den största staden i Östersjöns avrinningsområde och nu har man installerat ett effektivt reningsverk. Nu finns första rapporter som visar en betydlig förbättring av miljöstatus i östra Finska viken, säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum.

Även i Danmark sker framsteg för att minska jordbrukets utsläpp av näringsämnen.

- Danskarna har satsat stenhårt på lantbruket och börjat använda stallgödsel mer effektivt, så att man kunnat minska konstgödselanvändningen. Åtgärder ger resultat och det tar lång tid innan vi ser effekterna. Men vi är på rätt väg, menar Christoph Humborg.

 

Hör hela inslaget: