Så övergött hade Östersjön varit om inget gjorts

75 procent högre halter av kväve än idag och 50 procent mer växtplankton. Så hade Egentliga Östersjön sett ut om inga åtgärder hade gjorts för att begränsa övergödningen, enligt nya studier. "Det tar tid innan minskningen av belastningen får effekt i havet, men hade vi inte begränsat utsläppen i tid hade situationen i Östersjön varit katastrofal idag", säger Bo Gustafsson, vid Östersjöcentrum. Läs artikeln här

-------------------------------------------------------

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet. För havsforskningen är den stora frågan: Hur? Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Övergödningsutredningen fick häst-Sverige att sparka bakut

Hästhållarna vill att problem med gödselhantering och näringsläckage sköts frivilligt medan forskarna bakom den statliga övergödningsutredningen menar att det också behövs regler för att nå bra resultat. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Försurningen kommer ikapp Östersjön

Kraftigt minskade utsläpp av koldioxid är vad som krävs om inte den pågående havsförsurningen även ska drabba Östersjön. Det skriver forskare från Stockholms universitet i en ny policy brief. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spiggen tar över Östersjökusten – vik för vik

Nya forskningsresultat visar att stora mängder av den lilla fisken storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Spiggen orsakar lokala regimskiften där gäddans och abborrens yngel slås ut i enskilda vikar, och dessa skiften sprider sig successivt som en flodvåg från ytterskärgården och in mot fastlandskusten. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ekologiska risker med strömmingsfisket

Just nu diskuteras åter det storskaliga industrifisket i Östersjön. Denna gång med anledning av de stora trålare som under våren fiskat på den strömming som samlats inför den stora vandringen in till Stockholms skärgård för att leka. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Forskare: ”Eu på väg åt fel håll när det gäller fiskesubventioner”

De senaste 20 åren har EU gradvis gjort sig av med fiskesubventioner som kan skada fiskbestånden. I en ny studie från University of British Columbia varnar forskare för att den goda trenden nu är på väg att brytas. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)planen

Nedgången för torsk och sill/strömming i Östersjön kan inte skyllas enbart på gamla synder. Den måste också ses som en signal på att något inte står rätt till i förvaltningen, skriver Östersjöcentrums vetenskapsjournalist Henrik Hamrén. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ny studie: Dålig riskbedömning när industrin registrerar nya kemikalier

En ny studie visar fortsatt stora brister i kemikalieindustrins information om nya kemikalier som tillverkas eller importeras inom EU. Därför krävs tydligare riktlinjer och krav på importörer och producenter, menar forskaren Marlene Ågerstrand. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nya miljögifter hittas i Östersjöns däggdjur

Medan utsläppen av miljögifter som DDT och dioxiner till Östersjön har minskat de senaste decennierna har exponeringen för nya miljöföroreningar ökat. Undersökningar inom projektet Bonus BaltHealth, som presenterades vid senaste Baltic Breakfast, visar att dessa nya föroreningar nu finns i vävnaden hos många djur i Östersjön. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Avloppsslam och stallgödsel – två sidor av en cirkulär helhetssyn

För att fatta kloka beslut om hur fosforn i avloppsslam ska tas tillvara måste man se till hela systemet och inte stirra sig blind på en del i taget, konstaterar Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist efter att ha lyssnat på en paneldiskussion om regeringens slamutredning. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiaminbrist – viktig pusselbit i torskens kris

Torskarna i Östersjöns största bestånd har brist på vitamin B1, vilket kan orsaka exempelvis dålig tillväxt och utmärgling enligt en ny studie. Detta stärker misstankarna om att torskens kris kanske inte är kopplad till svält – utan till att födans kvalitet är för dålig. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ny studie: Torsken svälter inte – den äter mer än vanligt

Östersjötorsken må vara liten, smal och i dålig kondition. Men den svälter inte. En ny studie visar att torskar i det östra beståndet tycks få i sig mer protein än normalt. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ål – hotad art och hotat fiske

Den europeiska ålen är hotad, liksom det traditionella ålfisket. Östersjöcentrums fiskforskare Henrik Svedäng förordade ett totalfiskestopp och Emma Björkvik beskrev de socioekonomiska faktorerna bakom ålfisket vid senaste Baltic Breakfast. Samtidigt fick Havs- och vattenmyndighetens utredare Sofia Brockmark besvara flera kritiska frågor om förvaltningen av ålbeståndet. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Frågor och svar om ålfiske

Många av de som följde september månads Baltic Breakfast om ålfisket passade på att skicka in frågor till de medverkande. Här svarar Östersjöcentrums fiskforskare Henrik Svedäng och utredare Sofia Brockmark från HaV på frågorna. Läs artikeln här

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TILL VÅRT WEBBMAGASIN

READ OUR WEBMAGAZINE IN ENGLISH