Seminariet sändes på SVT Forum fredagen den 7 oktober och ses nu på SVTPlay: http://www.svtplay.se/klipp/10558019/hur-mar-ostersjon-del-3

 

INBJUDAN

Vi, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och Stiftelsen Hållbara Hav, menar att FN:s hållbarhetsmål, och där särskilt mål 14 om hav och marina resurser, är centrala för ett friskare Östersjön. Att Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav är väl känt. Många seminarier har också belyst dess problem och behov av åtgärder. Men hållbarhetsmålen förpliktigar på ett nytt sätt till agerande här och nu. Men vem gör vad redan idag och vad avser andra att ta itu med för att realisera mål 14?

Välkomna på seminarium den 3:e oktober för att lära mer om hållbarhetsmålen och framförallt bli inspirerad till att bidra till målens uppfyllnad.

FN:s hållbarhetsmål

2015 fattade FN beslut om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppfyllas till 2030. Alla länder har ställt sig bakom målen som syftar till att såväl utrota hunger som att minska ojämlikheter världen över men också att lösa klimatkrisen och andra akuta miljöproblem. Hur målen ska nås blir allas vår Agenda för 2030.

Läs mer om hållbarhetsmålen här: www.globalamalen.se

Hållbarhetsmålen täcker alla delar av hållbarhet och berör oss alla världen över. För att målen ska nås måste alla aktörer vara med på tåget. Redan idag pågår arbete världen över på såväl nationell och regional som lokal nivå. I Sverige har regeringen tillsatt en hållbarhetskommission. Myndigheterna har fått uppdraget att redovisa hur man tänker jobba för att nå målen och målen dyker upp i allmändebatten.

Mer information om seminariet: