Havet står i centrum för EU:s nya tillväxtstrategi. För den redan kraftigt exploaterade Östersjön krävs försiktighet och nytänkande för att undvika ytterligare påfrestningar på miljön. Men med rätt metoder och insatser behöver ”hållbar” och ”tillväxt” inte vara motsatser, skriver forskargruppen Baltic Eye.

Skribenter:
Anders Lindberg, ordförande
Tina Elfwing, föreståndare
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare
Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute
Gustaf Almqvist, forskare
Katja Broeg, forskare
Michelle McCrackin, forskare
Annika Svanbäck, forskare
Maciej Tomczak, forskare
Lena Viktorsson, forskare
Sofia Wikström, forskare