När rovfiskar som gädda och aborre fiskas ut ökar mängden småfisk som äter smådjur som äter alger. När näringsämnen från till exempel avlopp och jordbruk släpps ut i vattnet skapas övergödning. Båda scenarierna orsakar en stor tillväxt av alger vilket rubbar balansen i kustmiljöerna.

I filmen visar Lena Kautsky hur det går till när grönslick växer över tången som då riskerar att försvinna. Eftersom tången är viktig för smådjuren i havet, som de mindre fiskarna är beroende av rubbas balansen och den biologiska mångfalden i haven hotas.


Film och text: Henrik Hamrén, Baltic Eye vid Östersjöcentrum.