Styrelse

Östersjöcentrums styrelse

Östersjöcentrums styrelse består av en ordförande och sex ledamöter. De är seniora forskare från olika delar av Stockholms universitet samt externa representanter.

Arbetsform och uppgifter
Styrelsen under ledning av ordförande har vanligen 3–4 möten per år. Centrala arbetsuppgifter är att godkänna budget och verksamhetsplanering, samt att ta långsiktiga beslut av strategisk betydelse för utveckling av verksamheten. Mötesprotokoll läggs ut här efter att ha godkänts av ledamöterna på följande möte.

Styrelsens sammansättning från 2020

  • Lena Gustafsson, ordförande, tidigare rektor vid Umeå universitet
  • Martin Jakobsson ledamot, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet
  • Christina Rudén, ledamot, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
  • Michael Tedengren, ledamot, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
  • Nina Kirchner, ledamot, föreståndare Bolincentret för klimatforskning, Institutionen för naturgeografi
  • Astri Muren, ledamot, vicerektor för Humanvetenskap, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
  • Mikael Karlsson, ledamot, universitetslektor i klimatledarskap, Uppsala universitet

Retorsbeslut

Här finns protokollsutdrag från rektorsföredragning 30 januari 2020 då beslut om den nya styrelsen togs.  Styrelsens sammansättning under 2020-2022 (40 Kb)

Styrelse för Baltic Nest Institute
I enlighet med separat avtal har Baltic Nest Institute en internationell styrelse som framför allt ansvarar för det internationella samarbetet. Styrelsen består av representanter för de deltagande organisationerna samt huvudfinansiärerna. Denna styrelse kvarstår.
Läs mer

 

Styrelseprotokoll

2021

Protokoll 1/2021 (262 Kb)  22 feb

2020

Protokoll 3/2020 (160 Kb) 20 nov

Protokoll 2/2020 (361 Kb) 4 juni

Protokoll 1/2020 (357 Kb) 12 mars

2019

Protokoll 3/2019 (372 Kb) 24 sep

Protokoll 2/2019 (367 Kb) 24 maj

Protokoll 1/2019 (379 Kb) 4 mar

Protokoll från tidigare år finns här

Kommande styrelsemöten

Hösten 2020
fredag 20/11, eftermiddag

Våren 2021

måndag 22/2, eftermiddag

måndag 24/5, eftermiddag

Viktiga dokument

Ladda ner och läs universitetsstyrelsens beslut gällande inrättande av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Östersjöcentrums nya stadgar från november 2018: