Styrelse

Östersjöcentrums styrelse

Östersjöcentrums styrelse består av en ordförande och sex ledamöter. Fyra av dessa sju personer är seniora forskare från Stockholms universitet medan övriga tre är externa representanter.

Arbetsform och uppgifter
Styrelsen under ledning av ordförande har vanligen 4-5 möten per år. Centrala arbetsuppgifter är att godkänna budget och verksamhetsplanering, samt att ta långsiktiga beslut av strategisk betydelse för utveckling av verksamheten. Mötesprotokoll läggs ut här efter att ha godkänts av ledamöterna på följande möte.

Styrelsens sammansättning från 2017

  • Lena Gustafsson, ordförande, tidigare rektor vid Umeå universitet
  • Martin Jakobsson ledamot, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet
  • Michael Tedengren, ledamot, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
  • Magnus Breitholtz, ledamot, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet
  • Vakant, ledamot, Stockholms universitet
  • Christina Rudén, suppleant, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet

Rektors beslut om styrelse 2017 (42 Kb)
Här finns protokollsutdrag från rektorsföredragning 2017-02-09 då beslut om den nya styrelsen togs.

De externa ledamöterna deltar sedan sommaren 2019 inte längre i styrelsearbetet

Styrelse för Baltic Nest Institute
I enlighet med separat avtal har Baltic Nest Institute en internationell styrelse som framför allt ansvarar för det internationella samarbetet. Styrelsen består av representanter för de deltagande organisationerna samt huvudfinansiärerna. Denna styrelse kvarstår.
Läs mer

 

Styrelseprotokoll

2019

Protokoll 3/2019 (372 Kb) 24 sep

Protokoll 2/2019 (367 Kb) 24 maj

Protokoll 1/2019 (379 Kb) 4 mar

2018

Protokoll 4/2018 (360 Kb) 6 nov

Protokoll 3/2018 (362 Kb) 10 sep

Protokoll 2/2018 (369 Kb) 27 mar

Protokoll 1/2018 (356 Kb) 15 jan

Protokoll från tidigare år finns här

Kommande styrelsemöten

Våren 2019
måndag 4/3
fredag 24/5

Hösten 2019

tisdag 24/9
tisdag 3/12

Styrelsemöten hålls kl. 10-12 i Östersjöcentrums lokaler om inte annat anges.

Viktiga dokument

Ladda ner och läs universitetsstyrelsens beslut gällande inrättande av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Östersjöcentrums nya stadgar från november 2018: