Om oss

Östersjöcentrum är en länk mellan vetenskapen och samhället

Vi är en länk mellan vetenskapen och samhället

Hos oss samlas en unik kombination av forskare och kommunikatörer som arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem. Vi ger vetenskapligt stöd i Östersjörelaterade beslut och gör forskningsresultat användbara för samhället.

Vid Stockholms universitet har vi bedrivit framgångsrik marin forskning och utbildning i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som finns vid universitetet.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar; minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vårt uppdrag är att:

  • utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen
  • samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället
  • stärka och synliggöra den marina verksamheten vid hela universitetet
  • tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning

Våra senaste nyheter

  • Foto: Mostphotos.com Planktonmätningar hjälper till att tolka Östersjöns miljögiftshalter 2021-01-07 För att säkerställa att man tolkar resultat om miljögiftstrender i havet korrekt krävs ett långt tidsperspektiv och mätningar av både plankton och bottenlevande djur, menar forskare i en ny studie.
  • Våra bästa artiklar 2020 2020-12-17 Östersjöcentrum har i uppdrag att förmedla resultat från forskningen och öka kunskapen och engagemanget för havsmiljöfrågor i samhället. Därför intervjuar vi många experter och publicerar artiklar i vårt webbmagasin. Nu har vi samlat de viktigaste från 2020!
  • Från sillgrisslor till havspolitik 2020-12-16 Nu finns ett nytt nummer av Havsutsikt ute, fullspäckat med intressant läsning. Från sillgrisslor och havspolitik, via gädda och strömming till havsnivåhöjningar och folkrätt. I numret har två artiklar författats av forskare från Stockholms universitet men fler har kopplingar hit.
  • Julkalender Askö 2020, askölaboratoriets julkalender december 2020 Julkalender om livet på en marin fältstation 2020-12-16 I december har Askölaboratoriet publicerat fakta och roliga tips om labbet i en julkalender på instagram. Efter mer än halva julkalendern avklarad kan vi klart säga att det roligaste är engagemanget från följarna!
  • Informationen från R/V Electras ekolod, och vattenprovtagningar ger syns direkt på skärmarna och kan övervakas av forskarna. Foto: Jonas Hentati Sundberg Ekolod spårar utbredning av syrefria havsområden 2020-11-24 Med akustiska metoder kan man spåra Östersjöns syrefria området. Det visar ny forskning från Västra Gotlandsbassängen. Metoden kan bli ett viktigt komplement till den miljöövervakning som finns i Östersjöregionen.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta ledningsgruppen: