Allan Larsson leder en paneldebatt i Almedalen 2013
 

Pristagaren utses gemensamt av de båda ordförandena för Stockholms universitets Östersjöcentrum och Svenska Transportarbetarförbundet, i samråd med Östersjöcentrums föreståndare.

Motiveringen lyder: "Allan Larsson har använt ett starkt ledarskap och sina politiska erfarenheter på ett föredömligt sätt i sitt engagemang för att minska mänsklig påverkan på Östersjöns miljö. Allan Larsson har verkat som en brygga mellan olika aktörer och goda lokala initiativ och skapat nya arenor för dialog."

– Allan Larssons engagemang är ett föredöme för oss alla som bor och lever runt Östersjön, säger Lars Lindgren, ordförande för Transportarbetareförbundet. Vi har alla ett ansvar för att Östersjön ska vara ett levande hav för till gagn för människor och djur, ett ansvar som inkluderar att vi överlämnar ett rent och friskt hav till kommande generationer. Ett ansvar som Allan Larsson tagit på yttersta allvar.

I arbetet kring restaureringen av Burgsviken på Gotland har Allan Larsson på ett förnämligt sätt byggt broar och skapat nätverk mellan organisationer och myndigheter som i vanliga fall verkar inom olika delar av samhället. Med budskapet ”Ingen kan göra allt, men alla kan ta hand om sin Östersjövik!” har han lyckats understryka vikten av lokala initiativ i arbetet med att rädda Östersjön. Nätverket har nyligen blivit internationellt genom samarbeten med Föreningen Rädda Lumparn på Åland och projektet Rädda Kuressaareviken på Ösel i Estland.

– Det är otroligt betydelsefullt när en så stark frontfigur som Allan Larsson sätter ljuset på det lokala arbetet, säger Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum, som är den organisation som förvaltar stiftelsen Östersjöakuten.

Ytterligare ett exempel på det starka ledarskapet är att Allan Larsson som drivande kraft bakom Östersjöveckan i Almedalen 2014 fick flertalet Östersjöaktörer att agera samstämmigt, vilket gav en stark röst åt Östersjöfrågorna. Det samarbetet har fortsatt utvecklas inför årets evenemang.

– Forskningsresultat och vetenskaplig kunskap har också alltid varit ett stabilt fundament i hans arbete med att åtgärda Östersjöns tillstånd, vilket förstås är viktigt för oss på universitetet, avslutar Tina Elfwing.

Allan Larssons plan för pengarna

Tillsammans med vännen Jan Larsson, som nyligen fick Östersjöfondens pris, tänker Allan Larsson starta en fond för att utveckla undervisningen kring Östersjön med utgångspunkt från Rädda Burgsviken-projektet.

 – Vi lägger gemensamt in dessa pengar för att finansiera projekt som lärare och elever vid Öja skola vill genomföra. Vi hoppas att många andra vill vara med och bidra till denna fond, som kommer att förvaltas av den ideella föreningen Forum Östersjön, säger Allan Larsson.

Läs mer om nyheten

P4 Gotland: Allan Larsson får pris för Östersjöengagemang

P4 Gotland: Öja skola får 100 000 för miljöarbete

Helagotland.se: Exminister skänker pengar till Öja skola