Kjell Larssons forskning spänner över sjöfågelns ekologi, marina skyddade områden och sjöfartens miljöpåverkan.

 

Kjell Larsson har under lång tid forskat inom biologi och marin ekologi, framför allt med fokus på sjöfåglars ekologi, biologisk mångfald och marint skyddade områden i Östersjön och har tidigare varit professor i zoologisk ekologi vid Uppsala universitet Campus Gotland. Sedan 2013 är han professor i sjöfartsvetenskap vid Linneuniversitetet i Kalmar och undervisar och forskar om sjöfartens miljöpåverkan och hur den kan begränsas.

Kjell Larsson får Östersjöakutens pris på 75 000 kronor med motiveringen:

"Kjell Larsson har med sin omfattande och högkvalitativa forskning gett oss viktig kunskap om Östersjöns sjöfåglar och ekosystem samt sjöfartens miljöeffekter. Hans insatser för att sprida kunskap om biologisk mångfald och marint skyddade områden är viktiga bidrag till utvecklingen av havsplaneringen."

Glad att hotade sjöfåglar uppmärksammas

Kjell Larsson.

Jag är oerhört glad och känner mig mycket hedrad. Det är särskilt roligt att tillståndet för marina fåglar i Östersjön uppmärksammas. Det går dåligt nu för flera marina musselätande fågelarter. Till exempel alfågel, ejder och svärta finns nu med på olika hotlistor. Mer forskning och mer åtgärder behövs för att vända trenderna, säger Kjell Larsson.

Vad ska du göra med prispengarna?

 – De går till fortsatta undersökningar av alfågel och ejder.

Just nu arbetar Kjell Larsson med analyser av alfågelns reproduktion och vad som gör den framgångsrik, berättar han.

Produktionen av ungar varierar kraftigt mellan år. Analyserna ska ge svar på till vilken grad den här variationen styrs av faktorer i de arktiska häckningsområdena respektive i övervintringsområdena i Östersjön. Men jag arbetar också med frågor som rör effekter av fartygstrafik i och nära skyddade marina områden.

Sprider kunskap

Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing är väldigt nöjd med valet av Kjell Larsson som pristagare och vill särskilt lyfta fram hans värdefulla insatser när det gäller att sprida kunskap utanför universiteten.

 – Kjell är en väldigt duktig och engagerad forskare, men när det gäller miljöfrågor är det viktigt att också se till att kunskapen når fram till de som behöver den och det har han verkligen gjort. Hans engagemang när det gäller både sjöfåglar och sjöfart har stor betydelse för förvaltningen av Östersjön, säger hon.
 – Dessutom är Kjell en lysande fotograf, hans bilder av sjöfåglar är fantastiska!

Tidigare pristagare

Stiftelsen Östersjöakuten är ett resultat av en insamling startad 1994 av Svenska Transportarbetareförbundet till stöd för marin forskning om Östersjön. Medlen överlämnades till Stockholms universitets Östersjöcentrum varvid en fond och senare en stiftelse inrättades.

Tidigare pristagare är bland andra Åsa Danielsson vid Linköpings universitet och tidigare finansminister Allan Larsson.

Läs Kjell Larssons artikel i tidskriften Havsutsikt 1/20108: ”Sjöfartens miljöpåverkan kan minskas”.

Se frukostseminariet Baltic Breakfast där Kjell Larsson medverkade i februari i år: Baltic Breakfast: Framgångsrika åtgärder för havet – vad kan vi lära oss?

Lyssna på Sveriges radios reportage om Kjell Larsson: På spaning efter den alfågel som finns kvar .