Baltic Bridge

Group photo Baltic Bridge collaboration

Baltic Bridge - bygger broar mellan Östersjöforskare

Samverkan mellan forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet har historiska rötter. Gemensamma aktiviteter har vanligtvis skett på individnivå och kring enskilda projekt. Men i och med lärosätenas strategiska partnerskap som antogs av universitetsledningarna i mars 2014 fick samverkan en formell status och ny skjuts framåt.

Den delen av partnerskapet som rör Östersjön sköts av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Tvärminne Zoologiska Station vid Helsingfors universitet. Satningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur. Projektet är på engelska, därmed finns de flesta nyheter och framsteg presenterade på Baltic Bridges engelska hemsida.

Svenska och finska östersjöexperter i utbyte

Helsingfors och Stockholms universitet lånar Östersjöforskare mellan varandra i ett nytt gästforskningssamarbete. Forskarna som deltar lyfter särskilt fram möjligheten att effektivare kombinera fält- och modelleringsstudier.

Kiselalgen Thalassiosira baltica Foto:Helena Höglander

Nu blommar Östersjön!

Just nu pågår den viktiga vårblomningen i havet. Dessa växtplankton är lika vackra som blåsippor och tussilago om man bara har ett mikroskop. En efterlängtad algblomning som som forskarna noggrant följer.

Foto: Helena Höglander, Stockholms universitet

Gemensam vårblomningskampanj

Tvärminne och Askölaboratoriet gör en gemensam kampanj för att lyfta kunskapen om den viktiga vårblomningen. Vi använder varandras bakgrundsmaterial och filmer och bjuder samtidigt in media för att följa med på provtagning till havs.

gästprofessorn Alf Norkko

Alf Norkko får Kungens Asköprofessur

Alf Norkko från Helsingfors universitet berättar i en filmad intervju om planerna för sin gästprofessur inom Östersjöforskning, om samarbetet mellan lärosätena och hur R/VElectra kan komma att användas.

Baltic Bridge

Kontaktpersoner

  • Stockholms univeristets Östersjöcentrum: Christoph Humborg, 08-674 76 68, christoph.humborg(at)su.se
  • Helsingfors universitet, Tvärminne Zoologiska Station: Alf Norkko, +358 (0)50 568 67 66, alf.norkkko(at)helsinki.fi and Joanna Norkko, joanna.norkko(at)helsinki.fi

LÄNKAR OCH MER INFORMATION

Håll kontakten!