Texten har uppdaterats

Skälen kan sammanfattas i att bly är mycket giftigt och bryts aldrig ned. Det finns inga säkra nivåer för bly. Bly måste följaktligen plockas bort från kretsloppet och inte tillåtas ansamlas i återvunna produkter.

Läs hela brevet här nedanför!

 

Uppdatering: EU-parlamentet röstade nej till förslaget att tillåta bly i återvunnen PVC. Läs mer här.