Skansen

Östersjön på Skansen

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. Här visas de senaste:

Kontakt

Linda Kumblad och Tina Elfwing ingår i Skansens Kunskapsråd och är Östersjöcentrums kontaktpersoner för Skansensamarbetet.

Ett samarbete

Projektet med Östersjöns Hus är ett samarbete mellan Skansen och Stiftelsen BalticSea2020. Stockholms universitet har, tillsammans med SLU, åtagit sig att vara ett vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet. Ett speciellt inrättat Kunskapsråd med experter har tagit fram den information som presenteras, och ska utgöra ett aktivt stöd även framgent.

Östersjöns Hus

Det nya huset ligger bredvid Skansenakvariet, där dammen för flamingos och sjölejon tidigare låg. Där finns flera stora akvarier, många utställningsytor och ett pedagogiskt hus för skolverksamhet.