Det nya kunskapscentrumet om Östersjön. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA


Förutom Björn Carlson från Stiftelsen BalticSea2020 som är huvudfinansiär för projektet, var Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och flertalet representanter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitets Östersjöcentrum på plats. Där dammen för flamingos och sjölejon tidigare låg, bredvid Skansenakvariet, var flera stora grävskopor i gång med att anlägga grunden till det nya kunskapscentrumet.

Nyckelaktörer i samverkan 

Projektet är ett samarbete mellan Skansen och Stiftelsen BalticSea2020. Den information som presenteras kommer att tas fram i ett speciellt inrättat kunskapsråd med experter från SLU, Östersjöcentrum, BalticSea2020 och Skansen.

Viktiga Östersjöfrågor

Östersjöcentrum och SLU kommer under det kommande året intensivt arbeta med framtagandet av all spännande kunskap att presentera. Stockholms universitetets breda och samlade vetenskapliga kunskap om Östersjön kommer väl till pass och ska aktivt användas för att visa upp utmaningar kring övergödning, överfiske och miljögifter. Vad tidigare åtgärder och insatser lyckats åstadkomma för positiva förändringar ska också belysas. 

Ett kunskapscentrum i världsklass

I akvariet kommer besökaren att kunna ta del av livet under ytan och de många miljöer som få av oss har möjlighet att se om vi inte dyker. Utställningsrummet längs kusten inkluderar hela


Björn Carlson från Stiftelsen BalticSea2020, Stockholms universitets rektor och Östersjöcentrums föreståndare och vetenskapliga ledare.

Östersjöregionen och visar påverkan av människans aktivitet längs stränder och kustnära områden. I det pedagogiska huset finns laboratorium, skolsal och cinematek. Målet för framtidshuset är att upplysa om hur människors val i vardagen påverkar hur Östersjön utvecklas i framtiden.

- Det här är den största framtidssatsning som Skansen någonsin gjort. Vi vill vara Sveriges största gröna klassrum, inte bara ett utflyktsmål, säger John Brattmyhr, Skansenchef.

- Vi ser det här som ett långsiktigt engagemang med möjligheter att förmedla kunskap om Östersjöns miljö och nya forskningsresultat. Men vi vill också visa hur vi alla faktiskt behövs för att kunna förvalta och få en frisk Östersjö - forskare, beslutsfattare och enskilda personer! säger Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum.

Rektors videoblogg om dagen: