Levande vikar

Inventering av 25 vikar

Fyll i formuläret nedan för att skicka "Inventering av 25 vikar" till en vän..

Skicka "Inventering av 25 vikar" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

Om projektet Levande vikar

Projektet Levande vikar genomförs och finansieras av BalticWaters2030 i nära samarbete med, och med finansiellt stöd från, Stockholms universitet och länsstyrelsen i Stockholm. Finansiellt stöd till projektet har också lämnats av Havs- och vattenmyndigheten för genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna.

Projektet pågår år 2020–2027, och totalt satsas 45 miljoner kronor.

Kontakt på Östersjöcentrum

Linda Kumblad, projektledare

Emil Rydin, projektledare

Annika Tidlund, kommunikation

Stiftelsen bildades 2020

BalticWaters2030 logo

BalticWaters2030

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. 
BalticWaters2030 verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.