Polopolymanual

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual

Utbildningar och stöd

Med utbildningar, webbstugor, brush-ups och redaktörsmanualen hoppas vi att du har de verktyg som behövs för att arbeta med din webbplats i Polopoly!

Om du ändå behöver support ska du läsa vår kontaktsida

Utbildningar inom Kommunikationsnätverket

Ordbild med Polopolytermer

Välkommen till Polopolymanualen!

Polopolymanualen är uppdelad i två huvuddelar: "Struktur & funktioner" och "Guider".

Under ingången "Struktur & funktioner" hittar du allt om hur Polopoly är uppbyggt, vilka strukturer och mallar som finns och vilka funktioner som är inbyggda i detta webbpubliceringssystem. Här hittar du även information om vilka redaktörsroller som finns och vilka behörigheter dessa har, samt vilka regler och  riktlinjer som nu finns.

Ingången "Guider" är uppdelade i avsnitt med moment som behövs både för det löpande underhållet av en webbplats, och för att bygga upp strukturen och göra inställningar på en helt ny sajt, d.v.s. mer avancerad administration.  I de flesta avsnitt finns förutom textguider även videoguider, övningsuppgifter och exempel. Här hittar du också en FAQ samt termlista.

Saknar du något i redaktörsmanualen eller har tips och synpunkter - klicka på webbredaktörsnamnet nederst på sidan och skicka ett mejl!