Digitala utbildningskatalogen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Guider
  5. Webb2021 - nya mallar
  6. Digitala utbildningskatalogen

Manual för den digitala utbildningskatalogen

För att få redigera den digitala utbildningskatalogen i Polopoly krävs genomgången central webb- eller huvudredaktörsutbildning i Polopoly samt introduktion eller demo.
Läs mer om utbildningar i nya mallar för institutioner

Kopplingar mellan informationsdelar

Kurs- och programsidor

Ämnessida

Information till antagna