Det finns regler och rekommendationer för hur vi bygger webbplatser inom Stockholms universitet. Riktlinjerna och reglerna är till för att underlätta arbetet för dig som på något sätt arbetar med att underhålla webbsidor eller för dig som är involverad i att ta fram nya webbplatser inom Stockholms universitet.

Webbriktlinjerna hittar du i Manualen för visuell identitet