Grundlayout i Polopoly
 
 

Funktionsrad

Denna rad innehåller olika obligatoriska funktioner och återfinns på alla webbplatser och dess ingångs-, avdelnings- och artikelsidor. 

Den har följande funktioner:

(a)     A-Ö: denna länk öppnar en sida med A-Ö-lista. Listan skapas genom att redaktören kryssar för en ruta i de artiklar man önskar ska synas.

(b)     In English: denna länk öppnar den centrala eller lokala enhetens engelska webbplats.

(c)     Gå vidare till: denna länklista kan innehålla a) lokala länkar och/eller b) centrala länkar.

(d)     Lyssna: denna länk öppnar den inbyggda uppläsningsfunktionen. 

(e)     Extern länk: Här kan huvudredaktören välja att lägga en länk till en intern eller extern webbsida.

Sidhuvud

Denna rad är en webbplatsidentifikation som kan ha olika utföranden beroende på webbplats. Den är obligatorisk och återfinns på alla webbplatser och dess ingångs-, avdelnings- och artikelsidor.

Den kan ha följande utföranden:

(a)  Central webbplats: Stockholms universitets logotyp (som exempel ovan visar) är placerad till vänster och är länkad till startsidan.

(b)  Enhet inom Stockholms universitet: Stockholms universitets logotyp är placerad till höger och är länkad till universitets centrala webbplats (till su.se om svensk logotyp/webbplats och till su.se/english om engelsk logotyp/webbplats).

(c)  Enhet med annan profil än Stockholms universitet: Egen logotyp som är placerad till vänster och är länkad till den egna webbplatsens startsida.

(d)  Medarbetarwebbplatsen: Stockholms universitets logotyp är placerad till vänster och webbplatsens namn är placerat till höger.

(e)  Universitetsövergripande system eller tjänst: Stockholms universitetets logotyp är placerad till vänster och systemet/tjänstens namn är placerat till höger.

Toppmeny

Meny med olika ämnesingångar beroende på typ av webbplats och sökfunktion. Den är obligatorisk och återfinns på alla webbplatser och dess ingångs-, avdelnings- och artikelsidor.

Sökfunktionen (sökruta) utför sökning i webbsidor, SUKAT, SISU och presenterar detta på en egen sökresultatsida med kategoriserat resultat.

Brödsmulerad eller brödsmula

Stockholms universitet | Forskning | Publikationer

Rad som visar var aktuell sida finns i navigationsstrukturen. Den är obligatorisk och återfinns på alla webbplatsens ingångs-, avdelnings- och artikelsidor (den visas inte på webbplatsens startsida).

Alla nivåer i brödsmuleraden är länkar som öppnar respektive sida.

Skriv ut: öppnar besökarens egen utskriftsfunktion för utskrift av aktuell sida som visas för besökaren.

RSS: länk till en sida med alla RSS-flöden som finns kopplade till den aktuella sidan.

Sidfot

Denna rad innehåller organisatorisk information om webbplatsen och består av två delar; en samprofileringsyta och en obligatorisk yta (som exempel b nedan visar). Den är obligatorisk och återfinns på alla webbplatsens alla sidor.

Den har följande delar och innehåll:

(a)  Samprofileringsyta: denna är valbar och har möjlighet att visa text alternativt text och 2-3 logotyper som beskriver ett samarbete med Stockholms universitet. Om denna inte visas/används syns endast den obligatoriska delen.

(b)  Obligatorisk yta: denna är obligatorisk och består av avsändarinformation (adress) samt länkar till Om webbplatsen (eller Cookies) och Kontakt.