Figuren nedan visar hur en webbsajt på Stockholms universitet oftast är strukturerad. Startsidan ligger överst i hierarkin. Nästa nivå är vanligen ingångsssidorna (flikarna "Utbildning", "Forskning", "Samverkan" och "Om oss" ). Därefter kan du ha en eller flera nivåer av Avdelningssidor. Om man inte vill ha sidlayouten Ingångssida på sina "ingångar" kan man använda layouten Avdelningssida istället.

Sajtstruktur för webbplats i Polopoly
 
 

I redaktörsgränssnittet kan trädstrukturen i vänstermenyn se ut som nedan:

Sajtstrukturen i menyträdet