Profiles

Cecilia Wadensjö

Professor i tolkning och översättning

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 47 26
E-post cecilia.wadensjo@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 548
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Professor i tolkning och översättning, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet

Undervisning

Jag undervisar på alla utbildningsnivåer, d.v.s. grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Mina undervisningsområden är tolkningens och översättningens villkor, teorier om tolkning och översättning, tolk-medierade samtal, samtalsanalys, vetenskapligt skrivande. Jag handleder också uppsatser på kandidat- och magister- och mastersnivå, samt fungerar som examinator för uppsatser på dessa nivåer.

Doktorandhandledning

Jag handleder två av TÖI:s doktorander, Lova Meister och Elisabeth Geiger Poignant.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

I mitt arbete ingår att utveckla TÖI:s forskarutbildning i tolkning och översättning. Jag är även inblandad i arbetet med att utveckla TÖI:s kandidatutbildning i tolkning i offentlig sektor, samt kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning, som TÖI ger i samarbete med Institutionen för lingvistik, SU.

Initierade 2011, tillsammans med Hanne Skaaden, Oslomet storbyuniversitet, ett Nordiskt nätverk för tolklärarutbildare, som sammanträder en gång om året, senast Stockholm, 2016, Oslo, 2017 och Vaasa 2018. Aktuellt pågående projekt: Lärobok för tolklärare.

Forskning

Forskningsintressen

 • Interaktion i tolkade samtal; tolkmedierad interaktion i rättsliga sammanhang, inom vård och omsorg, i radio och television.
 • Tolkning som profession och tolkning som professionella verksamheter.
 • Testning och bedömning av tolkkompetens, tolkutbildning och tolklärarutbildning.
 • Språklig assistans som spontan aktivitet i flerspråkiga miljöer.

Forskningsprojekt

Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering, 2018–2021. Projektledare: Hanna Sofia Rehnberg, Södertörns Högskola. Finansiering: Östersjöstiftelsen.

Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen. 2014–17, tillsammans med Gunilla Jansson, Charlotta Plejert m fl. Finansiering: Vetenskapsrådet.

Qualitas: Assessing LI Quality through Testing and Certification. 2013-14, with Cynthia Giambruno, University of Alicante and others, supported by the European Commission Directorate-General Justice. webbsida: http://www.qualitas-project.eu 

Medlem i redaktionsråd
Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting.
https://benjamins.com/#catalog/journals/intp/main
Translation & Interpreting.org: The International Journal of Translation and Interpreting Research.
http://www.trans-int.org/index.php/transint

Translation, Interpreting and Social Justice in a Globalised World, bokserie publicerad av Multilingual Matters.

Acta Translatologica Helsingiensia (ATH), bokserie utgiven av Inst. för finska, finsk-ugriska, skandinaviska språk, Nordica och svensk översättning, Helsingfors Universitet.

 

Referentuppdrag för följande tidskrifter

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2018. Cecilia Wadensjö.
 • 2017. Gunilla Jansson, Cecilia Wadensjö. Multilingual interaction and dementia, 103-132

  In this chapter, by analysing brokering as a set of interactional practices, we  demonstrate how participants – residents and caregivers – who do not share a language are brokered into mutual interaction. Three different settings: a ‘how-are-you’ sequence, a singing and dancing activity, and a recreational activity with the use of a photo are analysed. The excerpts illustrate the challenges as well as the potentials of caregivers’ brokering practices. As our analyses attest, in a linguistically and culturally complex care context involving persons who do not share a common language, brokering can be organised not in a single way, but variously and with different interactional outcomes.

 • 2016. Jana Holsanova, Cecilia Wadensjö, Mats Andrén.

  Vad är syntolkning? Varför är det viktigt med syntolkning? Vad görs för att utveckla syntolkning i Sverige idag? Vad betyder tillgång till syntolkning för personer med blindhet och synnedsättning? Vad kan forskning inom olika områden bidra med för att utveckla syntolkning? Vad kan syntolkning lära oss om mänskligt tänkande, varseblivning och berättande?

  Syntolkning är ett fenomen som har växt i omfattning de senaste åren och berör en stor del av landets befolkning, men är ändå ganska okänt för en bredare allmänhet. Bidragen i denna bok vill förändra detta. Här skriver forskare, utbildare, personer med synnedsättning och blindhet, praktiskt verksamma syntolkar och myndighetsrepresentanter om syntolkning utifrån sina olika perspektiv. Syntolkning är en fråga för kognitionsforskare: Kan människor som aldrig har sett, se saker för sitt inre öga, alltså skapa mentala bilder? Om ja, hur går detta till? Vilka samband finns mellan språk, tänkande och berättande? Syntolkning är en fråga för översättningsvetenskapen: Hur kan man med ord förmedla kommunikation som sker med bilder, gester, minspel, rörelse och ljus? Syntolkning är en fråga om kvalité: Hur tycker brukare av syntolkningstjänster att dessa kan förbättras? Vilken utbildning finns för den som vill utbilda sig i syntolkning? Vilka erfarenheter finns från andra länder?

  Boken är den första i sitt slag i Sverige och Skandinavien. Den vill inspirera till forskning, debatt och utveckling av syntolkning och vänder sig, förutom till forskare, syntolkar, utbildare och syntolksbrukare, även till arrangörer av evenemang, statliga myndigheter och intresseorganisationer, samt till alla med intresse för frågor om tillgänglighet.

  Bokens redaktörer är Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning vid Stockholms universitet och Mats Andrén, FD i lingvistik, verksam vid Linköpings universitet. Boken sampubliceras av Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

 • 2016. Cecilia Wadensjö.
 • 2016. Gunilla Jansson, Cecilia Wadensjö. Communication & Medicine 13 (3), 277-290

  Using the methodology of conversation analysis to examine audio-recorded multi-party conversations between a Swedish-/Farsi-speaking resident and multilingual staff in a Swedish residential home, this article describes a practice for establishing shared understanding by one caregiver enacting the role of language broker. The focus is on caregiving settings where caregivers assist an elderly person with her personal hygiene. We demonstrate how brokering is used to (1) maintain the conversational flow in a small talk sequence and (2) address the contents in the resident’s complaints. The article thus advances our understanding of language brokering as an activity that multilingual staff in a linguistically asymmetrical workplace setting take on to assist a colleague in performing client-oriented activities.

 • 2015. Cecilia Wadensjö. Handbook of Pragmatics Online
 • 2014. Cecilia Wadensjö. The Interpreter and Translator Trainer 8 (3), 437-451

  This paper focuses on the use of simulated interpreter-mediated interaction for the purpose of training interpreter trainers to assess candidate interpreters’ performances. It is based on documentation from a project initiated in 2011, which was designed to use audiorecordings combined with conversation analytical principles and practices, forthe training of examination panel members. The objective of the project was to make examiners reflect on the function and the functionality of role-play as an assessment instrument by looking at the turn-by-turnunfolding of talk in high-stake role-play examination sessions. The project, which can be described as ‘interventionist conversation analysis’, modeled upon what Stokoe (2011, 119) calls the “conversation-analytic role-play method”, will eventually develop into a recurrent training feature in the training of interpreter teachers and assessors.

 • 2014. Hanne Skaaden, Cecilia Wadensjö. Assessing Legal Interpreter Quality Through Testing and Certification, 17-26

  The overall aim of the Qualitas project is to achieve quality communication in legal systems that are in need of interpreter services. In addition to accommodating the relevant context for interpreting, this entails engaging interpreters with documented interpreting skills. The activity of interpreting rests on a multitude of sub-skills, each of which is quite complex. Accordingly, the testing of such skills may present the test administrators with reliability and validity issues. Are the tests equal to all candidates? Are they testing the skills they are supposed to test? The aim of this section is to draw attention to some general and specific challenges associated with the testing of interpreting skills, i.e. in short, the ability to coordinate and render in another language other persons’ talk (Wadensjö 1998).

Visa alla publikationer av Cecilia Wadensjö vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa