Profiles

Ellinor Lidén

Ellinor Lidén

Kursadministratör, doktorand, lärare, utbildningsadministratör

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-16 13 35
E-post ellinor.liden@barnkultur.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 233 Humanistvillan
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lärare och kursadministratör vid Centrum för barnkulturforskning (CBK)

Doktorand i teater- och dansvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik

Fil.mag. i barnkultur samt studier i pedagogik, etnologi och teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Personlig presentation vid CBK, Ellinor Lidén

Forskning

Avhandlingsprojekt

Förväntningar Förutsättningar Framgångsfaktorer? - En studie av mötet mellan Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern och dess publik (Arbetstitel)

Huvudhandledare: Professor Karin Helander

Intresseområden

Barnteater, receptionsstudier, Childhood studies, teater och förskola/skola, barnintervjuer, forskning med barn, forskningsetiska frågor och barns rätt till samt delaktighet i kulturlivet, barn och musik, barns musicerande, barndomsdiskurser, barnsyn i barnkultur.

Publicerat

Lidén, Ellinor (2008) ”’Jag vill nog bara lära mig’. Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning”, I: Helander K. (red) Utsikter och Insikter. Barns kulturella liv, Skrift nr 41, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet.

"Rörlighet och rörelser i en barnteater" I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping, Sverige 2013

"Jalla, vi ville kolla på teater!": Barns utsagor om och värderingar av teater vid Stockholms stadsteater Skärholmen

Övrigt

Lidén, Ellinor (2012) Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga: Teatern som arena för interkulturella möten? Om den lokala förankringensbetydelse för scenkonstens tillgänglighet. En studie av verksamheten vid Stockholms stadsteater Skärholmen. Slutrapport till Statens kulturråd. Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:577059

Lidén, Ellinor (2007) ”Jag vill nog bara lära mig": Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning. Magisteruppsats i barnkultur. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:200142

Ellinor Lidén är också suppleant i det tvärvetenskapliga nordiska forskarnätverket BIN-Norden (Barnkulturforskare i Norden). http://bin-norden.org/

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa