Profiles

Linus

Linus Salö

Universitetslektor, Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post linus.salo@biling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D460
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

 

Jag är universitetslektor och docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och verkar i flera olika fält, däribland sociolingvistik, två- och flerspråkighetsforskning, universitets- och vetenskapsstudier och utbildnings- och kultursociologi. Uppdrag vid SU: Humanistiska fakultetens representant i tankesmedjan Humtank, Forskningskoordinator vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och handledare för Luke Holmes avhandlingsprojekt, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Vidare är jag forskare vid KTH, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, samt affilierad med SEC, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet.

Min  projekts- och nätverksaktivitet ser ut som följer:

  • Making Universities Matter. Finansiär: Vinnova, 2015–2023. Projektansvarig: Mats Benner, Lunds universitet
  • Language, Globalization, and the Nation. Finansiär: The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS exploratory workshop series, 2021–2022). Projektansvarig: Janus Mortensen,  University of Copenhagen. Svenskt huvudsökande lärosäte: Göteborgs universitet (T. Milani).
  • The Politics and Ideologies of Multilingual Writing. Finansiär: The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS exploratory workshop series, 2021–2022). Projektansvarig: Taina Saarinen, University of Jyväskylä)

Undervisning

2021 undervisar jag på Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv (AN).

Föregående år (2020) hade jag kurserna Tvåspråkighet i ett ämnes- och idéhistoriskt perspektiv (forskarutb.), Sociolingvististiska perspektiv på flerspråkighet (lärarutb.), Tvåspråkighet – masterkurs: Qualitative approaches to bi/multilingualism research (masterprog.), Självständigt arbete i svenska som andraspråk (lärarutb.), The Dynamics of Multilingualism: Dislocations (forskarutb.), Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet (lärarutb.)

Forskning

 

Publikationer under utgivning:

  • Salö, L. (red.) Humanvetenskapernas verkningar: Kunskap, samverkan, genomslag. Stockholm: Dialogos.
  • Salö, L., Sörlin, S. & Benner, M. Inledning: Med framtiden i backspegeln. I: Salö, L. (red.) Humanvetenskapernas verkningar: Kunskap, samverkan, genomslag. Stockholm: Dialogos.
  • Salö, L. De nyvunna synsättens inympning: Modersmålsundervisningens tillblivelse i Invandrarutredningen 1968–1974. I: Salö, L. (red.) Humanvetenskapernas verkningar: Kunskap, samverkan, genomslag. Stockholm: Dialogos. 
  • Salö, L. & Karlander, D. The travels of semilingualism: Itineraries of ire, impact, and infamy. In Williams, Q., Deumert, A. & Milani, T. (Eds.)  Multilingualism and Linguistic Citizenship: Education, Narrative and Episteme. Clevedon: Multilingual Matters. Pre-print här
  • Salö, L., Hyltenstam, K. Karlander, D. & Stroud, C. Två- och flerspråkighet: Ett samtal om forskningsinriktningens uppkomst och konsolidering i Sverige. Språk och stil

Publikationer och skriverier:

Senast uppdaterad: 26 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa