Stockholms universitet

Mark Hugo StockettForskare

Om mig

Med stöd av en etableringsbidrag från Vetenskapsrådet , jag skapar ett självständigt forskningsprogram för att mäta de elektroniska egenskaperna av kalla molekylära joner i  gasfas med hjälp av verkanspektroskopi. Denna forskning kommer att bedrivas med hjälp av den DESIREE infrastruktur på SU.

Forskningsprojekt