Stockholms universitet

Forskargrupp DESIREE

Avdelningen för atomfysik bedriver experimentell forskning inom atomkraftens kollisionsfysik som behandlar interaktioner mellan positivt och negativt laddade atomjoner, molekylära joner som fullerener, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), biomolekyler och kluster.

Gruppmedlemmar

Forskningsprojekt

Nyheter