Stockholms universitet logo, länk till startsida

Niklas HedinPrefekt, Professor

Om mig

Tekn. Dr i fysikalisk kemi, KTH, handledare Istvan Furo. Postdoktor med Bradley Chmelka vid University of California i Santa Barbara och med Sebastian Reyes på ExxonMobils centrala forskningslaboratorium, i Annandale, USA. Forskarassistent, universitetslektor, professor i materialkemi vid Stockholms universitet, sedan augusti 2022 prefekt vid institutionen för miljö och materialkemi. 

Fokus just nu på adsorbenter och material för separation eller reduktion av koldioxid samt på material från biokol. Vi använder många olika metoder inklusive molekylärspektroskopi. Läs mer under fliken forskning, där jag även listar några av våra pågående projekt.

För en mer fullständig lista på vad vi gör, besök min engelska sida.

 

Undervisning

Soft materials (master level, KZ8001)

Porous materials (master level, KZ8011)

Grundläggande kemi – strukturdelen (Chemistry 101)

Forskning

Fokus just nu på adsorbenter och material för separation eller reduktion av koldioxid samt på material från biokol. Vi använder många olika metoder inklusive molekylärspektroskopi. 

Vetenskapsrådet: ”Mikroporösa polymerer för uppgradering av biogas och katalytisk omlagring av koldioxid till metanol”, 2017-2020

Mistra: The MistraTerraClean program, https://mistraterraclean.com/.

EU: GreenCarbonITN under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721991 http://greencarbon-etn.eu/.

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare: ”Katalytisk transformation av koldioxid till metanol”, 2018-2020

Forskningsprojekt