Profiles

Svante Schriber

Svante Schriber

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 13 80
E-post svante.schriber@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Rum 15:316
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Svante Schriber är docent och lärare vid Stockholm Business School (SBS) inom sektionen för Management och organisation. Efter doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm forskade han på Handelshögskolan fram till 2014, då han började på SBS. Sedan 2019 är han studierektor vid SBS med ansvar inom undervisning för SBS:s mer än 2500 studenter. Innan han doktorerade arbetade han som konsult med fokus på internationaliseringsstrategier. 

Hans forskning fokuserar på vilka strategier som gör vissa företag mer konkurrenskraftiga än andra. En stor del av hans forskning rör fusioner och förvärv (M&A), bland annat hur företag väljer ut vilka företag de förvärvar och vilka integrationsprocesser som lösgör synergier, hur företag framgångsrikt leds på dynamiska internationella marknader (Dynamic Capabilities och Competitive Dynamics), och koncernstrategi (Corporate Strategy).

Hans forskning har publicerats i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter såsom Journal of World BusinessHuman Resource ManagementJournal of Business ResearchCalifornia Management Review, med flera. Han är författare och medförfattare till flera böcker om M&A, strategi och management. Han riktar även sina forskningsresultat till chefer och praktiker i affärspress och professionella tidskrifter. Han har sökt och beviljats forskningsmedel av Riksbankens Jubileumsfond, Handelsbankens stiftelser och VINNOVA. 

Svante är Research Fellow vid Management Center Innsbruck (MCI), Österrike. Han har varit gästforskare vid Universität St. Gallen, Schweiz. Han undervisar regelbundet på andra universitet. Svantes undervisning har upprepat uppmärksammats för sin kvalitet och han har flera gånger nominerats som Bästa lärare vid SBS. Han har lång erfarenhet av att undervisa M&A, strategi och management till erfarna chefer (Executive Education och skräddarsydda utbildningar) i en stor bredd av branscher. 

Nyligen publicerade artiklar: 

  1. Schriber, S. and Degischer, D. (In press). Disentangling Acquisition Experience: A Multilevel Analysis and Future Research Agenda. Scandinavian Journal of Management
  2. Schriber, S. and Löwstedt, J. (In press). Reconsidering ordinary and dynamic capabilities in strategic change. European Management Journal
  3. Schriber, S., Bauer, F. and King, D.R. (In press). Organizational Resilience in Acquisition Integration – Organizational Antecedents and Contingency Effects of Flexibility and Redundancy. Applied Psychology: An International Review.
  4. King DR, Bauer F, Weng Q, Schriber S, Tarba S. 2020. What, When and Who: Manager Involvement in Predicting Employee Resistance to Acquisition Integration. Human Resource Management, 59, 63-81.
  5. Schriber, S., King, D.R. and Bauer, F. (2019). Deadly Sins and Corporate Acquisitions. Culture and Organization. 1-15. 

 

 

 

Senast uppdaterad: 29 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa